Vysshaya Liga 2022 live scores, results - Tajikistan

Vysshaya Liga
2022/2023

Latest Scores

Vysshaya Liga Round
FT
17.08. 19:00
Khujand Khujand 0
Istiqlol Istiqlol 2
FT
01.04. 18:00
Regar-TadAZ Regar-TadAZ 3
Khatlon Khatlon 0
FT
02.04. 18:00
Eskhata Eskhata 3
CSKA Pomir CSKA Pomir 2
FT
01.04. 18:00
Ravshan Ravshan 3
Kuktosh Kuktosh 1
FT
02.04. 18:00
Khosilot Farkhor Khosilot Farkhor 2
Fayzkand Fayzkand 2
FT
06.04. 18:00
Kuktosh Kuktosh 0
Khosilot Farkhor Khosilot Farkhor 3
FT
06.04. 18:00
Khatlon Khatlon 0
Eskhata Eskhata 2
FT
07.04. 18:30
Istiqlol Istiqlol 2
Fayzkand Fayzkand 1
FT
07.04. 18:00
CSKA Pomir CSKA Pomir 0
Ravshan Ravshan 0
FT
07.04. 18:00
Khujand Khujand 2
Regar-TadAZ Regar-TadAZ 2
FT
11.04. 18:00
Khosilot Farkhor Khosilot Farkhor 0
CSKA Pomir CSKA Pomir 0
FT
11.04. 18:00
Fayzkand Fayzkand 2
Kuktosh Kuktosh 1
FT
12.04. 18:00
Regar-TadAZ Regar-TadAZ 1
Istiqlol Istiqlol 1
FT
12.04. 18:00
Eskhata Eskhata 0
Khujand Khujand 1
FT
12.04. 18:00
Ravshan Ravshan 0
Khatlon Khatlon 1
FT
15.04. 18:30
CSKA Pomir CSKA Pomir 1
Fayzkand Fayzkand 1
FT
15.04. 18:30
Regar-TadAZ Regar-TadAZ 0
Eskhata Eskhata 1
FT
16.04. 22:00
Istiqlol Istiqlol 2
Kuktosh Kuktosh 0
FT
16.04. 18:30
Khatlon Khatlon 1
Khosilot Farkhor Khosilot Farkhor 0
FT
16.04. 18:30
Khujand Khujand 0
Ravshan Ravshan 0
  Eskhata Eskhata
Istiqlol Istiqlol
FT
25.04. 18:30
Khatlon Khatlon 1
Kuktosh Kuktosh 4
FT
25.04. 18:30
Regar-TadAZ Regar-TadAZ 2
Khosilot Farkhor Khosilot Farkhor 0
FT
25.04. 18:30
Eskhata Eskhata 1
Ravshan Ravshan 1
FT
26.04. 20:30
Istiqlol Istiqlol 0
CSKA Pomir CSKA Pomir 0
FT
26.04. 18:30
Khujand Khujand 2
Fayzkand Fayzkand 2
FT
29.04. 19:00
Khosilot Farkhor Khosilot Farkhor 1
Eskhata Eskhata 0
FT
29.04. 19:00
Kuktosh Kuktosh 1
Khujand Khujand 1
FT
30.04. 19:00
Ravshan Ravshan 1
Istiqlol Istiqlol 0
FT
30.04. 19:00
Fayzkand Fayzkand 5
Regar-TadAZ Regar-TadAZ 1
FT
30.04. 19:00
CSKA Pomir CSKA Pomir 0
Khatlon Khatlon 2
FT
04.05. 19:00
Khujand Khujand 0
CSKA Pomir CSKA Pomir 2
FT
05.05. 19:00
Regar-TadAZ Regar-TadAZ 1
Kuktosh Kuktosh 2
FT
05.05. 19:00
Eskhata Eskhata 1
Fayzkand Fayzkand 0
FT
10.05. 19:00
Istiqlol Istiqlol 5
Khatlon Khatlon 0
FT
10.05. 19:00
Ravshan Ravshan 1
Khosilot Farkhor Khosilot Farkhor 1
FT
13.05. 19:00
Kuktosh Kuktosh 0
Eskhata Eskhata 1
FT
13.05. 19:00
CSKA Pomir CSKA Pomir 0
Regar-TadAZ Regar-TadAZ 0
FT
14.05. 19:00
Khosilot Farkhor Khosilot Farkhor 0
Istiqlol Istiqlol 1
FT
14.05. 19:00
Fayzkand Fayzkand 0
Ravshan Ravshan 0
FT
14.05. 19:00
Khatlon Khatlon 2
Khujand Khujand 0
FT
18.05. 19:00
Eskhata Eskhata 2
Kuktosh Kuktosh 4
FT
18.05. 19:00
Regar-TadAZ Regar-TadAZ 0
CSKA Pomir CSKA Pomir 1
FT
19.05. 20:30
Istiqlol Istiqlol 5
Khosilot Farkhor Khosilot Farkhor 0
FT
19.05. 19:00
Ravshan Ravshan 4
Fayzkand Fayzkand 0
FT
19.05. 19:00
Khujand Khujand 1
Khatlon Khatlon 0
FT
23.05. 19:00
Kuktosh Kuktosh 4
Regar-TadAZ Regar-TadAZ 2
FT
23.05. 19:30
Fayzkand Fayzkand 2
Eskhata Eskhata 1
FT
24.05. 19:30
Khatlon Khatlon 1
Istiqlol Istiqlol 3
FT
24.05. 19:30
CSKA Pomir CSKA Pomir 2
Khujand Khujand 0
FT
24.05. 19:00
Khosilot Farkhor Khosilot Farkhor 0
Ravshan Ravshan 2
FT
27.05. 19:30
Eskhata Eskhata 2
Khosilot Farkhor Khosilot Farkhor 1
FT
27.05. 21:00
Regar-TadAZ Regar-TadAZ 0
Fayzkand Fayzkand 0
FT
28.05. 21:00
Istiqlol Istiqlol 1
Ravshan Ravshan 2
FT
28.05. 19:30
Khujand Khujand 1
Kuktosh Kuktosh 2
FT
28.05. 19:30
Khatlon Khatlon 0
CSKA Pomir CSKA Pomir 3
  CSKA Pomir CSKA Pomir
Istiqlol Istiqlol
FT
03.06. 19:30
Fayzkand Fayzkand 1
Khujand Khujand 1
FT
03.06. 19:30
Ravshan Ravshan 0
Eskhata Eskhata 3
FT
04.06. 19:30
Kuktosh Kuktosh 3
Khatlon Khatlon 0
FT
04.06. 19:30
Khosilot Farkhor Khosilot Farkhor 1
Regar-TadAZ Regar-TadAZ 0
FT
24.06. 19:30
Regar-TadAZ Regar-TadAZ 1
Ravshan Ravshan 1
FT
25.06. 19:30
Khujand Khujand 1
Khosilot Farkhor Khosilot Farkhor 0
FT
03.08. 19:00
Fayzkand Fayzkand 2
CSKA Pomir CSKA Pomir 0
FT
04.08. 19:00
Kuktosh Kuktosh 1
Istiqlol Istiqlol 1
FT
04.08. 19:00
Eskhata Eskhata 0
Regar-TadAZ Regar-TadAZ 1
FT
08.08. 19:00
CSKA Pomir CSKA Pomir 0
Khosilot Farkhor Khosilot Farkhor 0
FT
09.08. 19:00
Khujand Khujand 4
Eskhata Eskhata 3
FT
12.08. 19:00
Khosilot Farkhor Khosilot Farkhor 3
Kuktosh Kuktosh 1
FT
12.08. 19:00
Eskhata Eskhata 1
Khatlon Khatlon 0
18.08. 19:00 Kuktosh Kuktosh
Ravshan Ravshan
19.08. 19:00 Khatlon Khatlon
Regar-TadAZ Regar-TadAZ
FT
19.08. 19:00
Fayzkand Fayzkand 0
Khosilot Farkhor Khosilot Farkhor 0
FT
03.04. 18:30
Istiqlol Istiqlol 4
Khujand Khujand 0
FT
29.06. 19:30
Ravshan Ravshan 3
Regar-TadAZ Regar-TadAZ 1
FT
29.06. 19:30
Kuktosh Kuktosh 1
CSKA Pomir CSKA Pomir 0
FT
30.06. 19:30
Khosilot Farkhor Khosilot Farkhor 1
Khujand Khujand 2
FT
30.06. 19:30
Fayzkand Fayzkand 2
Khatlon Khatlon 0
FT
24.06. 20:00
CSKA Pomir CSKA Pomir 0
Kuktosh Kuktosh 1
FT
25.06. 22:00
Istiqlol Istiqlol 5
Eskhata Eskhata 0
FT
25.06. 19:30
Khatlon Khatlon 0
Fayzkand Fayzkand 3
FT
03.08. 19:00
Khosilot Farkhor Khosilot Farkhor 1
Khatlon Khatlon 0
FT
04.08. 19:00
Ravshan Ravshan 1
Khujand Khujand 1
FT
08.08. 19:00
Khatlon Khatlon 2
Ravshan Ravshan 1
FT
08.08. 22:00
Istiqlol Istiqlol 5
Regar-TadAZ Regar-TadAZ 0
FT
09.08. 19:00
Kuktosh Kuktosh 4
Fayzkand Fayzkand 0
FT
13.08. 19:00
Fayzkand Fayzkand 1
Istiqlol Istiqlol 2
FT
13.08. 19:00
Ravshan Ravshan 1
CSKA Pomir CSKA Pomir 0
FT
13.08. 19:00
Regar-TadAZ Regar-TadAZ 1
Khujand Khujand 1
FT
19.08. 19:00
CSKA Pomir CSKA Pomir 3
Eskhata Eskhata 3
FT
16.10. 17:00
Fayzkand Fayzkand 2
Kuktosh Kuktosh 6
FT
09.12. 16:00
Istiqlol Istiqlol 2
Ravshan Ravshan 0
FT
12.12. 16:00
Istiqlol Istiqlol 4
Eskhata Eskhata 2
FT
15.12. 17:30
Fayzkand Fayzkand 1
Istiqlol Istiqlol 4
FT
03.04. 18:00
Eskhata Eskhata 1
Khujand Khujand 0
FT
02.04. 18:00
Fayzkand Fayzkand 0
Istaravshan Istaravshan 5
FT
03.04. 18:00
Khatlon Khatlon 3
Ravshan Ravshan 1
FT
17.08. 20:30
Istiqlol Istiqlol 0
CSKA Pomir CSKA Pomir 1
FT
02.04. 18:00
Regar-TadAZ Regar-TadAZ 2
Ravshan Zafarobod Ravshan Zafarobod 2
FT
24.08. 19:00
Ravshan Ravshan 0
Istiqlol Istiqlol 0
FT
08.04. 18:00
Eskhata Eskhata 1
Fayzkand Fayzkand 3
FT
09.04. 18:00
Istaravshan Istaravshan 0
Khatlon Khatlon 0
FT
10.04. 18:00
Khujand Khujand 3
Ravshan Zafarobod Ravshan Zafarobod 0
FT
10.04. 18:00
CSKA Pomir CSKA Pomir 1
Regar-TadAZ Regar-TadAZ 0
FT
16.04. 18:30
Fayzkand Fayzkand 0
Khujand Khujand 0
FT
31.08. 18:30
Istiqlol Istiqlol 3
Istaravshan Istaravshan 0
FT
16.04. 18:30
Regar-TadAZ Regar-TadAZ 0
Ravshan Ravshan 1
FT
17.04. 18:30
Khatlon Khatlon 3
Eskhata Eskhata 2
FT
17.04. 18:30
Ravshan Zafarobod Ravshan Zafarobod 0
CSKA Pomir CSKA Pomir 2
FT
23.04. 18:30
Ravshan Ravshan 1
Ravshan Zafarobod Ravshan Zafarobod 1
FT
23.04. 18:30
Istaravshan Istaravshan 0
Regar-TadAZ Regar-TadAZ 1
FT
05.10. 18:30
Eskhata Eskhata 1
Istiqlol Istiqlol 1
FT
24.04. 18:30
Khujand Khujand 1
CSKA Pomir CSKA Pomir 2
FT
24.04. 18:30
Fayzkand Fayzkand 0
Khatlon Khatlon 1
FT
30.04. 19:00
Khatlon Khatlon 0
Khujand Khujand 0
FT
19.10. 19:00
Istiqlol Istiqlol 3
Fayzkand Fayzkand 1
FT
30.04. 19:00
CSKA Pomir CSKA Pomir 1
Ravshan Ravshan 2
FT
01.05. 19:00
Regar-TadAZ Regar-TadAZ 3
Eskhata Eskhata 1
FT
01.05. 19:00
Ravshan Zafarobod Ravshan Zafarobod 2
Istaravshan Istaravshan 1
FT
07.05. 19:00
Eskhata Eskhata 2
Ravshan Zafarobod Ravshan Zafarobod 2
FT
07.05. 19:00
Fayzkand Fayzkand 2
Regar-TadAZ Regar-TadAZ 1
FT
09.05. 19:00
Istaravshan Istaravshan 1
CSKA Pomir CSKA Pomir 2
FT
12.05. 19:00
Khujand Khujand 0
Ravshan Ravshan 0
FT
12.05. 19:00
Khatlon Khatlon 1
Istiqlol Istiqlol 1
FT
14.05. 19:00
Ravshan Zafarobod Ravshan Zafarobod 1
Fayzkand Fayzkand 3
FT
14.05. 19:00
CSKA Pomir CSKA Pomir 1
Eskhata Eskhata 4
FT
15.05. 19:00
Regar-TadAZ Regar-TadAZ 0
Khatlon Khatlon 1
FT
15.05. 19:00
Ravshan Ravshan 1
Istaravshan Istaravshan 0
FT
15.05. 19:00
Istiqlol Istiqlol 1
Khujand Khujand 1
FT
18.05. 19:00
Khujand Khujand 1
Istaravshan Istaravshan 0
FT
18.05. 19:00
Khatlon Khatlon 1
Ravshan Zafarobod Ravshan Zafarobod 0
FT
22.05. 19:00
Eskhata Eskhata 1
Ravshan Ravshan 1
FT
18.05. 19:00
Fayzkand Fayzkand 2
CSKA Pomir CSKA Pomir 2
FT
18.05. 20:00
Istiqlol Istiqlol 3
Regar-TadAZ Regar-TadAZ 1
FT
21.06. 19:30
Ravshan Zafarobod Ravshan Zafarobod 0
Istiqlol Istiqlol 4
FT
24.08. 19:00
Regar-TadAZ Regar-TadAZ 0
Khujand Khujand 3
FT
24.08. 19:00
CSKA Pomir CSKA Pomir 0
Khatlon Khatlon 3
FT
21.06. 19:30
Ravshan Ravshan 3
Fayzkand Fayzkand 0
FT
22.06. 19:30
Istaravshan Istaravshan 2
Eskhata Eskhata 1
FT
26.06. 20:30
Istiqlol Istiqlol 7
Ravshan Zafarobod Ravshan Zafarobod 0
FT
25.06. 19:30
Khujand Khujand 1
Regar-TadAZ Regar-TadAZ 1
FT
19.10. 19:30
Khatlon Khatlon 0
CSKA Pomir CSKA Pomir 2
FT
25.06. 19:30
Fayzkand Fayzkand 0
Ravshan Ravshan 0
FT
25.06. 19:30
Eskhata Eskhata 0
Istaravshan Istaravshan 3
FT
03.07. 19:30
Ravshan Ravshan 2
Eskhata Eskhata 0
FT
03.07. 19:30
Ravshan Zafarobod Ravshan Zafarobod 0
Khatlon Khatlon 0
FT
03.07. 19:30
Regar-TadAZ Regar-TadAZ 1
Istiqlol Istiqlol 3
FT
05.07. 19:30
Istaravshan Istaravshan 0
Khujand Khujand 1
FT
04.07. 19:30
CSKA Pomir CSKA Pomir 1
Fayzkand Fayzkand 2
FT
12.08. 19:00
Istaravshan Istaravshan 3
Ravshan Ravshan 0
FT
12.08. 19:00
Fayzkand Fayzkand 2
Ravshan Zafarobod Ravshan Zafarobod 1
FT
13.08. 19:00
Eskhata Eskhata 3
CSKA Pomir CSKA Pomir 2
FT
10.08. 19:00
Khujand Khujand 1
Istiqlol Istiqlol 2
FT
14.08. 19:00
Khatlon Khatlon 0
Regar-TadAZ Regar-TadAZ 1
FT
20.08. 19:00
CSKA Pomir CSKA Pomir 1
Istaravshan Istaravshan 1
FT
20.08. 19:00
Ravshan Zafarobod Ravshan Zafarobod 2
Eskhata Eskhata 0
FT
20.08. 19:00
Regar-TadAZ Regar-TadAZ 0
Fayzkand Fayzkand 1
FT
21.08. 19:00
Ravshan Ravshan 2
Khujand Khujand 3
FT
21.08. 19:00
Istiqlol Istiqlol 1
Khatlon Khatlon 0
FT
02.09. 18:30
Eskhata Eskhata 1
Regar-TadAZ Regar-TadAZ 0
FT
03.09. 18:30
Istaravshan Istaravshan 2
Ravshan Zafarobod Ravshan Zafarobod 2
FT
03.09. 18:30
Ravshan Ravshan 1
CSKA Pomir CSKA Pomir 0
FT
04.09. 18:30
Khujand Khujand 1
Khatlon Khatlon 0
FT
04.09. 18:30
Fayzkand Fayzkand 1
Istiqlol Istiqlol 3
FT
10.09. 18:30
CSKA Pomir CSKA Pomir 1
Khujand Khujand 0
FT
10.09. 18:30
Regar-TadAZ Regar-TadAZ 1
Istaravshan Istaravshan 2
FT
11.09. 18:30
Ravshan Zafarobod Ravshan Zafarobod 2
Ravshan Ravshan 2
FT
11.09. 20:00
Istiqlol Istiqlol 2
Eskhata Eskhata 0
FT
11.09. 18:30
Khatlon Khatlon 0
Fayzkand Fayzkand 0
FT
30.09. 17:30
Eskhata Eskhata 0
Khatlon Khatlon 0
FT
01.10. 17:30
Khujand Khujand 3
Fayzkand Fayzkand 0
FT
01.10. 17:30
Ravshan Ravshan 2
Regar-TadAZ Regar-TadAZ 0
FT
02.10. 17:30
Istaravshan Istaravshan 1
Istiqlol Istiqlol 1
FT
02.10. 17:30
CSKA Pomir CSKA Pomir 1
Ravshan Zafarobod Ravshan Zafarobod 2
FT
08.10. 17:00
Regar-TadAZ Regar-TadAZ 1
CSKA Pomir CSKA Pomir 1
FT
08.10. 17:00
Khatlon Khatlon 2
Istaravshan Istaravshan 1
FT
09.10. 17:00
Ravshan Zafarobod Ravshan Zafarobod 2
Khujand Khujand 1
FT
10.10. 20:00
Istiqlol Istiqlol 2
Ravshan Ravshan 0
FT
09.10. 17:00
Fayzkand Fayzkand 1
Eskhata Eskhata 3
FT
21.10. 17:00
Ravshan Zafarobod Ravshan Zafarobod 0
Regar-TadAZ Regar-TadAZ 0
FT
22.10. 17:00
Khujand Khujand 1
Eskhata Eskhata 1
FT
22.10. 17:00
Ravshan Ravshan 1
Khatlon Khatlon 1
FT
23.10. 17:00
Istaravshan Istaravshan 1
Fayzkand Fayzkand 0
FT
23.10. 17:00
CSKA Pomir CSKA Pomir 1
Istiqlol Istiqlol 1
FT
31.10. 16:30
Khatlon Khatlon 4
CSKA Pomir CSKA Pomir 3
FT
31.10. 16:30
Ravshan Ravshan 3
Khujand Khujand 3
FT
04.11. 17:00
Istiqlol Istiqlol 1
Khatlon Khatlon 0
FT
05.11. 16:30
CSKA Pomir CSKA Pomir 0
Ravshan Ravshan 2
FT
09.11. 16:30
Ravshan Ravshan 1
Istiqlol Istiqlol 0
45  Fayzkand Fayzkand 0
Regar-TadAZ Regar-TadAZ 0
FT
01.11. 16:30
Eskhata Eskhata 1
Ravshan Zafarobod Ravshan Zafarobod 1
06.11. 16:30 Regar-TadAZ Regar-TadAZ
Eskhata Eskhata
36  Istaravshan Istaravshan 1
Fayzkand Fayzkand 3
FT
10.11. 16:30
Eskhata Eskhata 3
Istaravshan Istaravshan 0
11.11. 16:30 Ravshan Zafarobod Ravshan Zafarobod
Regar-TadAZ Regar-TadAZ
FT
09.11. 16:30
Khujand Khujand 3
CSKA Pomir CSKA Pomir 0
FT
20.11. 16:00
Ravshan Zafarobod Ravshan Zafarobod 1
Fayzkand Fayzkand 4
FT
23.11. 16:00
Istiqlol Istiqlol 2
Khujand Khujand 0
FT
23.11. 16:00
Khatlon Khatlon 3
Ravshan Ravshan 0
FT
27.11. 16:00
Khujand Khujand 2
Khatlon Khatlon 0
FT
27.11. 16:00
CSKA Pomir CSKA Pomir 1
Istiqlol Istiqlol 5

Scheduled

Vysshaya Liga Round 1

We use cookies to improve your onsite experience. By understanding how you use our products, we can improve navigation, build better features, and provide you with more relevant content and marketing messages. For more information about cookies, and to manage your preferences, please see our Cookie Policy. By continuing to use this site you are agreeing to our use of cookies and personal data in accordance with our Privacy Policy. You are also agreeing to the site’s Terms of Use.