1. Division 2022 live scores, results - Kazakhstan

1. Division
2022/2023

Latest Scores

1. Division Round
FT
16.04. 16:00
Kyran Kyran 1
Ekibastuz Ekibastuz 1
FT
17.04. 17:00
Yassy Turkistan Yassy Turkistan 0
Igilik Igilik 0
FT
17.04. 18:00
Kaisar Kaisar 3
Akademiya Ontustik Akademiya Ontustik 1
FT
17.04. 18:00
Bulat Bulat 0
Zhetysu Zhetysu 3
FT
17.04. 16:00
Astana II Astana II 0
Zhenys Zhenys 0
FT
17.04. 16:00
Okzhetpes Okzhetpes 6
Baykonur Baykonur 0
FT
17.04. 15:00
Taraz Karatau Taraz Karatau 0
Sport Academy Kairat Sport Academy Kairat 0
FT
24.04. 18:00
Igilik Igilik 1
Sport Academy Kairat Sport Academy Kairat 7
FT
24.04. 16:00
Ekibastuz Ekibastuz 0
Taraz Karatau Taraz Karatau 0
FT
24.04. 18:00
Baykonur Baykonur 0
Kyran Kyran 1
FT
24.04. 16:00
Zhenys Zhenys 0
Okzhetpes Okzhetpes 3
FT
24.04. 17:00
Zhetysu Zhetysu 1
Astana II Astana II 0
FT
24.04. 19:00
Akademiya Ontustik Akademiya Ontustik 4
Bulat Bulat 1
FT
24.04. 18:00
Yassy Turkistan Yassy Turkistan 1
Kaisar Kaisar 2
FT
30.04. 19:00
Kaisar Kaisar 1
Igilik Igilik 0
FT
30.04. 19:00
Bulat Bulat 1
Yassy Turkistan Yassy Turkistan 2
FT
30.04. 15:00
Astana II Astana II 2
Akademiya Ontustik Akademiya Ontustik 1
FT
30.04. 16:00
Okzhetpes Okzhetpes 2
Zhetysu Zhetysu 1
FT
30.04. 17:00
Kyran Kyran 4
Zhenys Zhenys 1
FT
30.04. 18:00
Taraz Karatau Taraz Karatau 2
Baykonur Baykonur 1
FT
30.04. 18:00
Sport Academy Kairat Sport Academy Kairat 2
Ekibastuz Ekibastuz 2
FT
08.05. 18:00
Igilik Igilik 1
Ekibastuz Ekibastuz 0
FT
08.05. 19:00
Kaisar Kaisar 4
Bulat Bulat 0
FT
08.05. 18:00
Zhenys Zhenys 1
Taraz Karatau Taraz Karatau 1
FT
08.05. 18:00
Zhetysu Zhetysu 0
Kyran Kyran 1
FT
08.05. 19:00
Akademiya Ontustik Akademiya Ontustik 0
Okzhetpes Okzhetpes 1
FT
08.05. 18:00
Yassy Turkistan Yassy Turkistan 6
Astana II Astana II 0
FT
09.05. 18:00
Baykonur Baykonur 0
Sport Academy Kairat Sport Academy Kairat 2
FT
13.05. 16:00
Astana II Astana II 1
Kaisar Kaisar 1
FT
14.05. 18:00
Taraz Karatau Taraz Karatau 1
Zhetysu Zhetysu 1
FT
15.05. 18:00
Bulat Bulat 1
Igilik Igilik 0
FT
15.05. 17:00
Okzhetpes Okzhetpes 0
Yassy Turkistan Yassy Turkistan 1
FT
15.05. 18:00
Kyran Kyran 3
Akademiya Ontustik Akademiya Ontustik 1
FT
15.05. 18:00
Sport Academy Kairat Sport Academy Kairat 1
Zhenys Zhenys 1
FT
15.05. 18:00
Ekibastuz Ekibastuz 3
Baykonur Baykonur 0
FT
22.05. 18:30
Igilik Igilik 1
Baykonur Baykonur 0
FT
21.05. 19:00
Zhenys Zhenys 1
Ekibastuz Ekibastuz 2
FT
22.05. 18:00
Zhetysu Zhetysu 2
Sport Academy Kairat Sport Academy Kairat 1
FT
22.05. 19:00
Akademiya Ontustik Akademiya Ontustik 0
Taraz Karatau Taraz Karatau 3
FT
22.05. 20:00
Yassy Turkistan Yassy Turkistan 1
Kyran Kyran 1
FT
22.05. 20:00
Kaisar Kaisar 3
Okzhetpes Okzhetpes 2
FT
22.05. 19:00
Bulat Bulat 2
Astana II Astana II 4
FT
28.05. 15:00
Astana II Astana II 5
Igilik Igilik 2
FT
28.05. 18:00
Okzhetpes Okzhetpes 6
Bulat Bulat 0
FT
28.05. 19:00
Kyran Kyran 1
Kaisar Kaisar 3
FT
28.05. 19:00
Taraz Karatau Taraz Karatau 3
Yassy Turkistan Yassy Turkistan 0
FT
28.05. 18:00
Sport Academy Kairat Sport Academy Kairat 2
Akademiya Ontustik Akademiya Ontustik 2
FT
28.05. 18:00
Ekibastuz Ekibastuz 0
Zhetysu Zhetysu 0
FT
28.05. 19:00
Baykonur Baykonur 0
Zhenys Zhenys 4
FT
18.06. 20:00
Bulat Bulat 0
Kyran Kyran 4
FT
18.06. 17:00
Astana II Astana II 1
Okzhetpes Okzhetpes 1
FT
19.06. 18:00
Igilik Igilik 2
Zhenys Zhenys 0
FT
19.06. 19:00
Zhetysu Zhetysu 3
Baykonur Baykonur 0
FT
19.06. 19:00
Akademiya Ontustik Akademiya Ontustik 1
Ekibastuz Ekibastuz 2
FT
19.06. 19:00
Yassy Turkistan Yassy Turkistan 1
Sport Academy Kairat Sport Academy Kairat 4
FT
19.06. 21:00
Kaisar Kaisar 1
Taraz Karatau Taraz Karatau 1
FT
24.06. 21:00
Zhenys Zhenys 3
Zhetysu Zhetysu 1
FT
25.06. 18:00
Okzhetpes Okzhetpes 5
Igilik Igilik 0
FT
25.06. 17:00
Kyran Kyran 6
Astana II Astana II 1
FT
25.06. 19:00
Taraz Karatau Taraz Karatau 2
Bulat Bulat 1
FT
25.06. 19:00
Sport Academy Kairat Sport Academy Kairat 2
Kaisar Kaisar 1
FT
25.06. 19:00
Ekibastuz Ekibastuz 3
Yassy Turkistan Yassy Turkistan 3
FT
25.06. 20:30
Baykonur Baykonur 0
Akademiya Ontustik Akademiya Ontustik 3
FT
01.07. 20:00
Bulat Bulat 1
Sport Academy Kairat Sport Academy Kairat 1
FT
01.07. 17:00
Astana II Astana II 2
Taraz Karatau Taraz Karatau 3
FT
02.07. 18:00
Igilik Igilik 0
Zhetysu Zhetysu 3
FT
03.07. 19:00
Yassy Turkistan Yassy Turkistan 1
Baykonur Baykonur 0
FT
02.07. 19:00
Akademiya Ontustik Akademiya Ontustik 0
Zhenys Zhenys 0
FT
02.07. 21:00
Kaisar Kaisar 3
Ekibastuz Ekibastuz 4
FT
02.07. 18:00
Okzhetpes Okzhetpes 4
Kyran Kyran 0
FT
09.07. 19:00
Kyran Kyran 7
Igilik Igilik 2
FT
09.07. 18:00
Taraz Karatau Taraz Karatau 2
Okzhetpes Okzhetpes 4
FT
10.07. 19:00
Sport Academy Kairat Sport Academy Kairat 2
Astana II Astana II 1
FT
09.07. 18:00
Ekibastuz Ekibastuz 2
Bulat Bulat 2
FT
12.06. 20:00
Baykonur Baykonur 0
Kaisar Kaisar 5
FT
09.07. 17:00
Zhenys Zhenys 3
Yassy Turkistan Yassy Turkistan 2
FT
12.06. 19:00
Zhetysu Zhetysu 2
Akademiya Ontustik Akademiya Ontustik 3
FT
16.07. 18:00
Igilik Igilik 1
Akademiya Ontustik Akademiya Ontustik 2
FT
29.06. 19:00
Yassy Turkistan Yassy Turkistan 2
Zhetysu Zhetysu 1
FT
29.06. 20:00
Kaisar Kaisar 2
Zhenys Zhenys 0
FT
16.07. 20:00
Bulat Bulat 4
Baykonur Baykonur 1
FT
16.07. 17:00
Astana II Astana II 3
Ekibastuz Ekibastuz 0
FT
16.07. 19:00
Okzhetpes Okzhetpes 3
Sport Academy Kairat Sport Academy Kairat 2
FT
16.07. 19:00
Kyran Kyran 3
Taraz Karatau Taraz Karatau 0
FT
23.07. 19:00
Taraz Karatau Taraz Karatau 1
Igilik Igilik 0
FT
23.07. 19:00
Sport Academy Kairat Sport Academy Kairat 0
Kyran Kyran 3
FT
23.07. 18:00
Ekibastuz Ekibastuz 0
Okzhetpes Okzhetpes 1
FT
29.10. 16:00
Baykonur Baykonur 0
Astana II Astana II 3
FT
23.07. 21:00
Zhenys Zhenys 4
Bulat Bulat 1
FT
12.07. 19:30
Zhetysu Zhetysu 2
Kaisar Kaisar 1
FT
23.07. 19:30
Akademiya Ontustik Akademiya Ontustik 3
Yassy Turkistan Yassy Turkistan 2
FT
01.08. 20:00
Sport Academy Kairat Sport Academy Kairat 3
Igilik Igilik 1
FT
30.07. 19:00
Taraz Karatau Taraz Karatau 2
Ekibastuz Ekibastuz 5
FT
30.07. 19:00
Kyran Kyran 0
Baykonur Baykonur 0
FT
30.07. 19:00
Okzhetpes Okzhetpes 1
Zhenys Zhenys 1
FT
24.08. 17:00
Astana II Astana II 0
Zhetysu Zhetysu 1
FT
31.07. 20:00
Bulat Bulat 2
Akademiya Ontustik Akademiya Ontustik 4
FT
24.08. 19:00
Kaisar Kaisar 4
Yassy Turkistan Yassy Turkistan 2
FT
04.10. 17:00
Igilik Igilik 0
Kaisar Kaisar 4
FT
06.08. 19:00
Yassy Turkistan Yassy Turkistan 4
Bulat Bulat 3
FT
06.08. 19:30
Akademiya Ontustik Akademiya Ontustik 5
Astana II Astana II 3
FT
04.10. 17:00
Zhetysu Zhetysu 1
Okzhetpes Okzhetpes 1
FT
06.08. 18:00
Zhenys Zhenys 1
Kyran Kyran 0
FT
06.08. 20:00
Baykonur Baykonur 1
Taraz Karatau Taraz Karatau 1
FT
06.08. 18:00
Ekibastuz Ekibastuz 0
Sport Academy Kairat Sport Academy Kairat 3
FT
20.08. 18:00
Ekibastuz Ekibastuz 2
Igilik Igilik 0
FT
20.08. 19:00
Sport Academy Kairat Sport Academy Kairat 3
Baykonur Baykonur 2
FT
18.08. 19:00
Taraz Karatau Taraz Karatau 1
Zhenys Zhenys 3
FT
20.08. 18:00
Kyran Kyran 1
Zhetysu Zhetysu 2
FT
20.08. 18:00
Okzhetpes Okzhetpes 4
Akademiya Ontustik Akademiya Ontustik 1
FT
20.08. 16:00
Astana II Astana II 7
Yassy Turkistan Yassy Turkistan 1
FT
19.08. 20:00
Bulat Bulat 2
Kaisar Kaisar 3
FT
27.08. 17:00
Igilik Igilik 1
Bulat Bulat 1
FT
28.08. 20:00
Kaisar Kaisar 3
Astana II Astana II 0
FT
28.08. 19:00
Yassy Turkistan Yassy Turkistan 2
Okzhetpes Okzhetpes 3
FT
27.08. 19:00
Akademiya Ontustik Akademiya Ontustik 2
Kyran Kyran 3
FT
27.08. 19:00
Zhetysu Zhetysu 3
Taraz Karatau Taraz Karatau 2
FT
27.08. 18:00
Zhenys Zhenys 0
Sport Academy Kairat Sport Academy Kairat 1
FT
27.08. 19:00
Baykonur Baykonur 2
Ekibastuz Ekibastuz 2
FT
03.09. 19:00
Baykonur Baykonur 1
Igilik Igilik 2
FT
03.09. 18:00
Ekibastuz Ekibastuz 3
Zhenys Zhenys 2
FT
03.09. 18:00
Sport Academy Kairat Sport Academy Kairat 2
Zhetysu Zhetysu 3
FT
03.09. 18:00
Taraz Karatau Taraz Karatau 4
Akademiya Ontustik Akademiya Ontustik 0
FT
03.09. 19:00
Kyran Kyran 2
Yassy Turkistan Yassy Turkistan 2
FT
03.09. 18:00
Okzhetpes Okzhetpes 1
Kaisar Kaisar 1
FT
03.09. 17:00
Astana II Astana II 3
Bulat Bulat 4
FT
10.09. 18:00
Zhenys Zhenys 4
Baykonur Baykonur 0
FT
11.09. 17:00
Igilik Igilik 3
Astana II Astana II 3
FT
11.09. 19:00
Bulat Bulat 0
Okzhetpes Okzhetpes 4
FT
11.09. 19:00
Kaisar Kaisar 3
Kyran Kyran 2
FT
11.09. 19:00
Yassy Turkistan Yassy Turkistan 3
Taraz Karatau Taraz Karatau 2
FT
11.09. 18:30
Akademiya Ontustik Akademiya Ontustik 0
Sport Academy Kairat Sport Academy Kairat 5
FT
11.09. 18:00
Zhetysu Zhetysu 5
Ekibastuz Ekibastuz 0
FT
16.09. 15:00
Zhenys Zhenys 4
Igilik Igilik 0
FT
16.09. 18:00
Sport Academy Kairat Sport Academy Kairat 1
Yassy Turkistan Yassy Turkistan 0
FT
17.09. 18:00
Baykonur Baykonur 1
Zhetysu Zhetysu 4
FT
17.09. 17:00
Ekibastuz Ekibastuz 2
Akademiya Ontustik Akademiya Ontustik 2
FT
17.09. 18:00
Taraz Karatau Taraz Karatau 1
Kaisar Kaisar 0
FT
17.09. 18:00
Kyran Kyran 1
Bulat Bulat 1
FT
17.09. 17:00
Okzhetpes Okzhetpes 8
Astana II Astana II 0
FT
30.09. 17:00
Igilik Igilik 0
Okzhetpes Okzhetpes 5
FT
30.09. 15:00
Astana II Astana II 2
Kyran Kyran 3
FT
30.09. 19:00
Bulat Bulat 4
Taraz Karatau Taraz Karatau 2
FT
30.09. 21:00
Kaisar Kaisar 2
Sport Academy Kairat Sport Academy Kairat 1
FT
30.09. 18:00
Yassy Turkistan Yassy Turkistan 1
Ekibastuz Ekibastuz 2
FT
30.09. 18:00
Akademiya Ontustik Akademiya Ontustik 2
Baykonur Baykonur 2
FT
30.09. 17:00
Zhetysu Zhetysu 3
Zhenys Zhenys 1
FT
08.10. 15:00
Zhenys Zhenys 1
Akademiya Ontustik Akademiya Ontustik 2
FT
09.10. 17:00
Zhetysu Zhetysu 1
Igilik Igilik 0
FT
09.10. 18:00
Baykonur Baykonur 0
Yassy Turkistan Yassy Turkistan 4
FT
09.10. 16:00
Ekibastuz Ekibastuz 0
Kaisar Kaisar 2
FT
09.10. 18:00
Sport Academy Kairat Sport Academy Kairat 4
Bulat Bulat 1
FT
09.10. 15:00
Taraz Karatau Taraz Karatau 1
Astana II Astana II 0
FT
09.10. 17:00
Kyran Kyran 1
Okzhetpes Okzhetpes 2
FT
16.10. 16:00
Igilik Igilik 2
Kyran Kyran 1
FT
16.10. 16:00
Okzhetpes Okzhetpes 6
Taraz Karatau Taraz Karatau 1
FT
16.10. 17:00
Bulat Bulat 2
Ekibastuz Ekibastuz 2
FT
16.10. 18:00
Kaisar Kaisar 4
Baykonur Baykonur 0
FT
15.10. 17:00
Yassy Turkistan Yassy Turkistan 2
Zhenys Zhenys 1
FT
16.10. 17:00
Akademiya Ontustik Akademiya Ontustik 0
Zhetysu Zhetysu 6
FT
17.10. 15:00
Astana II Astana II 2
Sport Academy Kairat Sport Academy Kairat 2
FT
21.10. 20:00
Zhenys Zhenys 0
Kaisar Kaisar 2
FT
21.10. 16:00
Akademiya Ontustik Akademiya Ontustik 1
Igilik Igilik 4
FT
22.10. 16:00
Zhetysu Zhetysu 4
Yassy Turkistan Yassy Turkistan 0
FT
22.10. 16:00
Baykonur Baykonur 2
Bulat Bulat 1
FT
22.10. 16:00
Ekibastuz Ekibastuz 2
Astana II Astana II 2
FT
22.10. 17:00
Sport Academy Kairat Sport Academy Kairat 2
Okzhetpes Okzhetpes 0
FT
22.10. 16:00
Taraz Karatau Taraz Karatau 2
Kyran Kyran 4
FT
28.10. 16:00
Igilik Igilik 0
Taraz Karatau Taraz Karatau 7
FT
28.10. 16:00
Kyran Kyran 2
Sport Academy Kairat Sport Academy Kairat 4
FT
28.10. 16:00
Okzhetpes Okzhetpes 4
Ekibastuz Ekibastuz 0
FT
23.07. 17:00
Astana II Astana II 3
Baykonur Baykonur 1
FT
28.10. 16:00
Bulat Bulat 0
Zhenys Zhenys 1
FT
28.10. 20:00
Kaisar Kaisar 0
Zhetysu Zhetysu 0
FT
28.10. 17:00
Yassy Turkistan Yassy Turkistan 0
Akademiya Ontustik Akademiya Ontustik 0
05.11. 16:00 Igilik Igilik
Yassy Turkistan Yassy Turkistan
FT
05.11. 16:00
Akademiya Ontustik Akademiya Ontustik 2
Kaisar Kaisar 2
FT
05.11. 16:00
Zhetysu Zhetysu 4
Bulat Bulat 1
  Zhenys Zhenys 3
Astana II Astana II 2
05.11. 16:00 Baykonur Baykonur
Okzhetpes Okzhetpes
FT
05.11. 16:00
Ekibastuz Ekibastuz 6
Kyran Kyran 2
FT
05.11. 16:00
Sport Academy Kairat Sport Academy Kairat 4
Taraz Karatau Taraz Karatau 0

Scheduled

1. Division Round 1

We use cookies to improve your onsite experience. By understanding how you use our products, we can improve navigation, build better features, and provide you with more relevant content and marketing messages. For more information about cookies, and to manage your preferences, please see our Cookie Policy. By continuing to use this site you are agreeing to our use of cookies and personal data in accordance with our Privacy Policy. You are also agreeing to the site’s Terms of Use.